Dokumentasjonhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjonVegobjekterhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegobjekterhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekterVegobjektstatistikkhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegobjekterhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/statistikkVegobjekttyperhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Datakataloghttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyperVegnetthttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegnetthttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegnettOmråderhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Områderhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/omraderPosisjonhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Posisjon/get_posisjonhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/posisjonVeghttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Posisjon/get_veghttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegTransaksjonerhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Transaksjoner/get_transaksjonerhttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/transaksjonerStatushttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Transaksjoner/get_statushttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/statusRuteberegninghttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/#/Vegnett/get_beta_vegnett_rutehttps://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/beta/vegnett/rute